Domácí násilí v Ulici

 

Obrázek “https://nd05.jxs.cz/888/892/a1a3624fc5_80760031_u.png?1319208744” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Obrázek “https://nd05.jxs.cz/634/161/e94d6ad3cb_81555610_u.png?1321986684” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. Obrázek “https://nd05.jxs.cz/546/179/53509af670_81555612_u.png?1321986685” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Obrázek “https://nd05.jxs.cz/338/153/f2c67c77b5_81555611_u.png?1321986684” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Co je domácí násilí....V první řadě je třeba vědět, co si vlastně pod pojmem domácí násilí představit. V mnoha případech si oběti ani neuvědomují, že něco není v pořádku. Domácí násilí není omezeno jen na ženy. V některých případech jsou obětmi i muži a staří lidé. Skutečné domácí násilí se opakuje a stále stupňuje. V oběti vzniká vzrůstající strach vůči agresorovi a domov přestává být útočištěm a domovem.

Obrázek “https://media.novinky.cz/190/161906-top_foto1-vpeg5.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
(Foto: fotobanka Profimedia)


Hlavní znaky domácího násilí...
 • fyzické násilí, šikanování nebo ničení vašich osobních věcí
 • vyhrožování a zastrašování
 • zakazování styku s přáteli a s vaší rodinou
 • urážení a ponižování před ostatními lidmi
 • nucení k sexuálním praktikám, s kterými nesouhlasíte
 • snaha převzít naprostou kontrolu nad tím, co děláte
 • kontrola vašich financí nebo jiných čistě osobních záležitostí

Asi největším problémem u tohoto druhu násilí ja fakt, že se hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými dveřmi bytů, převážně bez svědků a bez důkazů. Velice často se oběť bojí z různých důvodů cokoliv sdělit (např. ze studu apod.). Proto bychom chtěli apelovat na všechny kterých se to týká, svěřte se raději zavčasu. V mnoha případech už bylo příliš pozdě.

Obrázek “https://media.novinky.cz/490/84900-top_foto2-gcnaj.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
(Foto: fotobanka Profimedia)


Kdo je oběť, kdo agresor...


Osobnost agresora

Odborníkům se podařilo sestavit přehled několika rizikových faktorů. Jedním z nich je skutečnost, že u násilníků obvykle již docházelo dříve k násilí v rodině nebo okolí, např. byli v dětství často sami tělesně trestáni nebo byli svědky partnerského násilí.

Příčinou agrese může být, když muž se cítí v nižším postavení, než žena (má nižší vzdělání, méně placenou práci nebo je nezaměstnaný, přičemž žena pracuje a je „živitelkou rodiny) nebo má nižší postavení než např. mladší a méně zkušený kolega. To může vést k tomu, že chce dokázat své postavení, moc a nadvládu nad svou ženou.

Mnoho agresorů má tyto vlastnosti:
-          nízké sebevědomí
-          pocit neschopnosti a nedocenění
-          víru ve stereotypní rozdělení rolí mužů a žen
-          sklon vinit ze svých činů jiné
-          žárlivost
-          neschopnost vyrovnat se se stresovou situací
-          nepřipravenost nést důsledky za své násilné činy

Agresor využívá především taktiky zlehčování, popírání a obviňování:
-          „Každý se občas přestane ovládat. To je toho, nikdo jiný by kvůli tomu tolik nenadělal.“
-          „Ta modřina vypadá hůř, než jaká je. Modřiny se jí dělají lehce.“
-          „Lže, protože mě chce dostat z domu. Zakopla a spadla ze schodů a ona to moc dobře ví.“
-          „Provokovala mě.“
-          „Stejně Ti nikdo neuvěří.“

Osobnost oběti

Na základě dosavadních poznatků byl sestaven psychologický profil oběti, dle kterého mohou mít oběti, jak muž, tak žena, některý z těchto rysů či vlastností:
⤏                 cítí se sociálně izolovaní, opuštění, rozpolcení, zmatení
⤏                 trpí pocity viny, obviňují se z vyprovokování a zodpovědnosti za násilí, hledají důvody násilí u sebe
⤏                 mají pocit bezmoci a pocit, že nemají kontrolu nad danou situací.
⤏                 jsou v rozpacích, pokud mají přiznat, že jsou týrání nebo že zůstávají v násilném vztahu.
⤏                 trpí nízkým sebevědomím, věří v to, že nejsou schopni přežít bez cizí pomoci.
⤏                 věří v mýty o domácím násilí, věří v tradiční stereotypní role muže a ženy.
⤏                 popírají hněv zapříčiněný týráním, ale jsou schopni vybuchnout kvůli maličkostem.
⤏                 často jsou v depresi nebo se bojí.
⤏                 upřednostňují potřeby dalších členů rodiny před svými potřebami.
⤏                 mají pocit bezmoci a neexistence možnosti řešení.
⤏                 zažívají stresové reakce s psychologicko-fyziologickými komplikacemi, jako jsou například: únava,                            vyčerpanost, bolest zad, bolest hlavy, nespavost.

Žena si ovšem nevybírá násilného muže. Na počátku vztahu muž obvykle zdůvodňuje potřebu kontrolovat ženu láskou, chce s ženou být stále, musí vědět, kde byla, protože ji miluje, později připojuje zastrašování a ponižování ženy. Fyzické násilí bývá spojeno s omezováním sociálních možností ženy, jejích kontaktů s vnějším světem, s omezováním ekonomických možností vlastního výdělku a vynucováním sexuálního styku.

Ženy v situaci dlouhodobého násilí ztrácejí sebevědomí a zároveň u nich narůstá strach a zmatek. Pokud nemá žena dost podpory v okolí, může vést ponižování k tomu, že přejímá negativní informace o sobě, a to i v případech, kdy se neúspěšně snaží získat pomoc. Ženy uvádějí jako důvod, proč zůstávají v manželství, strach nejen o sebe a o děti, ale také o své muže. Dalšími příznaky u žen je stud, zhoršení celkového zdravotního stavu, zvyšuje se riziko sebevražedného chování.

Obrázek “https://tiscali.cz.imagebox.cz/press/article_title/492x277/c5/1e2ac3e95b4e44aa0f4305a09e0abe.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
(Foto: fotobanka Profimedia)


DONA linka - nonstop telefonická pomoc...DONA linka - 2 51 51 13 13

Non stop telefonická pomoc osobám ohroženým domácím násilím
 • Vyslechne a pomůže volajícímu orientovat se v aktuální situaci.
 • Nabízí volajícímu porozumění a důvěru.
 • Pomáhá volajícímu odstranit pocity viny a znovu nalézt sebedůvěru.
 • Motivuje volajícího k aktivnímu řešení situace.
 • Pomáhá volajícímu promyslet individuální bezpečností plán.
 • Poskytuje praktické rady a pomáhá volajícímu nalézat další vhodný postup.
 • Nabízí důležité informace o sociálně právních a trestné právních opatřeních.
 • Poskytuje informace o systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího násilí a trestných činů.

Více informací o specializované lince DONA pro pomoc osobám ohroženým domácím násilí naleznete na webových stránkách: www.donalinka.cz 

Obrázek “https://www.donalinka.cz/templates/images/header.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
(Foto: donalinka.cz


Jak můžete podpořit BKB...

Možná jste činnost Bílého kruhu shledali užitečnou a prospěšnou natolik, že byste tuto organizaci rádi podpořili?

Můžete to udělat jedním z následujících způsobů:

 • zaslat ze svého mobilu DMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS BKB
 • věnovat finanční dar Bílému kruhu bezpečí převodem na číslo účtu Bílého kruhu bezpečí, o.s.: 1937602339/0800 Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1);
 • poukázat peněžní částku na účet BKB v rámci narovnání v trestním řízení;
 • věnovat nepeněžitý dar Bílému kruhu bezpečí;
 • stát se členem Bílého kruhu bezpečí.
https://tyflovysocina.webnode.cz/_files/200001716-dc5b5dd462/d%C3%A1rcovsk%C3%A1%20sms.jpg
(Foto: internet)


Kampaň Bílá stužka – Muži proti násilí na ženách a dětech


Co je kampaň Muži proti násilí na ženách a dětech (MPN)
Tato kampaň je zaměřena na ukončení násilí, které je pácháno na ženách a dětech.

Proč je kampaň vedena muži?
Protože právě muži mají tu moc násilí na ženách a dětech zastavit. MPN působí v České republice v rámci The White Ribbon Campaign (Kampaň Bílá stuha - viz https://www.whiteribbon.com), která je rozšířena ve více než 55 zemích celého světa. Kolébkou této kampaně se stala Kanada.

V roce 1991 se několik kanadských mužů rozhodlo otevřít diskuzi mezi muži o násilí na ženách. Po pouhých šesti týdnech příprav začalo 100 000 mužů po celé Kanadě nosit bílou stuhu, zatímco mnoho dalších se zapojilo do debaty.

Bílá stuha symbolizuje nesouhlas s násilím na ženách. Její nositel tak vyjadřuje osobní slib, že nikdy nebude páchat, omlouvat nebo tolerovat násilí na ženách a dětech.

S nápadem rozjet kampaň i v České republice přišla Liga otevřených mužů (LOM), která podporuje sebereflexi a osobní růst mužů v současném světě. Je důležité, aby muži pro začátek alespoň vyjádřili svůj postoj k násilí. Muž, který bije svoji manželku a děti, by už neměl být ostatními brán jako norma.

Kampaň je postavená na duchu komunitní spolupráce, nechceme vytvořit hierarchický a byrokratický moloch.
Více informací včetně možností, jak se zapojit do kampaně, najdete na stránkách https://www.muziprotinasili.cz

Obrázek “https://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/50258_120989644597452_1442149_n.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
(Foto: internet)


Kde hledat informace...
Informace pro tento speciál jsou čerpané z následujících zdrojů, kde najdete i další informace:
www.domacinasili.cz
www.bkb.cz
www.nasilidoma.cz
nasili.unas.cz


  
Bílý kruh bezpečí      Bílý kruh bezpečí    Domácí násilí