čtvrtek 27.11.2008 (1087,1088)

16.08.2009 12:17

Ruku na srdce, kdo to alespoň někdy nezkusil? Je to velmi lákavé napodobit rodičovský podpis pod poznámkou v žákovské knížce, nebo vyrobit falešnou omluvenku. František se ale pustí do něčeho mnohem vážnějšího, když se podepíše místo Bedřicha na úřední listinu. Učiní tak ale v dobré vůli. Tak moc bude chtít získat Emu jako setřičku...
Syn paní učitelky Puklické je velký umělec. Alespoň v očích své matky, která se dnes natěšeně zúčastní vernisáže jeho brazů. V hodině češtiny za ni bude suplovat bude kolega Tesařík. Děti zaujme poutavým výkladem ze světa zvířat natolik, že se hodina plynule spojí s přestávkou, kterou si děti nechají ujít jen výjimečně. A navíc si tím vyslouží pozvání k hostování na příští hodině přírodovědy. A Pavlu Tesaříkovi v hlavě vzklíčí další zajímavý nápad, jak děti opět zaujmout...
Světlanin vztah k Vráťovi se bude podobat nezkrotné vášni. Ovšem jen do chvíle, než se od svého bratránka Vasila dozví o Vráťových skutečných pohnutkách. V šoku si vyslechne, ža barman je vlastně nasazenou figurkou, která dělá všechno, ale opravdu všechno ze zištných důvodů. A takovou věc mu Světlana rozhodně nehodlá odpustit. Vráťovy vyhlídky budou vypadat značně neradostně...

Zpět