čtvrtek 5.3.2009 (1227, 1228)

14.08.2009 21:17

Hynek Urban bude mít víc štěstí než rozumu. Dokonce se mu podaří bez úhony přežít ředitelskou hospitaci při hodině s dívčí třídou i přesto, že se holky pokusí o bojkot cvičení na nářadí. Ovšem jeho hlavní starostí bude, aby Lenka, jako ředitelka školy, nepoznala, co se odehrává mezi ním a Gábinou. To by mohlo mít pro mladého tělocvikáře nedozírné následky. Gábina by nejraději celému světu oznámila, kdo je jejím milencem, ale Hynek bude mít zcela odlišný názor. Jejich vztah se musí stůj co stůj utajit...
Mezi Zuzanou a Hrihorijem to začíná pěkně skřípat. Hrihorij se jí bude snažit vyhýbat, jak to jen půjde. Než aby trávil volné chvíle se Zuzanou, raději se vydá s Richardem Zajíčkem na hokej. Svěří se mu, že má strach ze Zuzaniny nemoci i z toho, že to na něm Zuzana pozná...
Pepan se vrátí od soudu s veselou myslí a hned se pustí do slavení. Hned je opravdu myšleno hned. Okamžitě. Ani ho nenapadne, aby se ozval Simče se Sochorem, kteří na něj budou netrpělivě čekat. Když pak jeho žena s kámošem z krimu dorazí k Henrymu, nestačí se divit. Najdou tu Pepana, o kterém si mysleli, že dávno bručí, v té nejlepší náladě. Dozvědí se také, že s rozsudkem nad Pepanem to není až tak jednoznačné. Do lochu si sednout nepůjde, to je pravda, ale lacino z toho rozhodně nevyvázne...

Zpět