Návštěvnost webu - 2. týden

12.01.2009 15:06

Kuba

Uběhl další týden tohoto roku a my se tedy můžeme podívat jak se nám dařilo v návštěvnosti v minulém - v druhém týdnu. A můžu již teď prozradit, že jsme zaznamamenali nárust v návštěvnosti. O kolik? A v jakých dnech vás přišlo nejvíc? To se dozvíte v tomto článku a na kocni článku jako vždy najdete týdenní graf návštěvnosti.

Tentokrát se nejdříve podíváme na jednotlivé dny a pak vám teprve prozradím, o jaký nárust se nám návštěvnost zvedla. Celkem třikrát byla denní návštěvnost vyšší než 300, dvakrát jsme se této hranici přiblížili. Nejvíce vás přišlo ve čtvrtek, kdy se počítadlo v noci zastavilo na 338 lidí. Další dny to bylo velice podobné, v úterý například přišlo 324 lidí, v pátek pak 312 lidí. Nejméně přišlo lidí v neděli, kdy vás přišlo 196. Ale na to, že to je neděle tak jsem velice spokojený, v sobotu přišlo 210 lidí. Čísla to jsou opravdu pěkná a ještě hezčí číslo je 1 955 lidí, což je číslo týdenní návštěvnosti, nárust oproti minulému týdnu byl o 257 lidí, to je velký nárust. Průměrná návštěvnost v pracovních dnech (pondělí-pátek) byla 309,8 lidí, to je nárust o 50 lidí. Průměrná víkendová návštěvnost pak byla 203 lidí, to je oproti minulému víkendů pokles o jednoho člověka. Za všechny tyto čísla vám moc děkuji.

Těším se opět na příští týden, kdy vám přineseme návštěvnost tohoto týdne a jak se dnes můžete podívat, budeme mít tento týden jeden rekord roku 2009, proto si určitě příští vydání návštěvnosti nenechte ujít.

Týdenní graf návštěvnosti - 2. týden

Zpět