pondělí 22.9. 2008 (991,992)

16.08.2009 18:52
Ten, kdo rodinu nemá - jako třeba Digi, po ní zcela zákonitě touží. Jsou ale tací, kteří mají rodinu poměrně rozvětvenou, jenže s velmi špatnými nebo dokonce nefunkčními vztahy. A to je případ Ingrid. Závist a chamtivost její sestry a švagra vyhnaly z rodného domu v Málkově její matku a dokonce způsobily smrt otce. Ingrid se celá záležitost s přepsáním domu na sestru Ilonu vůbec nelíbí a uhodí na matku. Dozví se, jak nešťastná událost proběhla, a co bylo bezprostřední příčinou otcovy náhlé mozkové příhody. To ovšem nic nezmění na tom, že nyní se bude muset postarat o matku Ingrid sama...
Je rozhodnuto. Bedřich se s požehnáním rodiny pouští do budování vlastního podniku a Jarda Hejl se záhy zaměstná u velké prosperující firmy. Zatím si ještě může užívat volnějšího režimu, on ale nezahálí. Překvapená Lenka se bude vracet večer do pečlivě uklizeného bytu, kde jí kromě Jardy čeká i teplá večeře...
K velké nelibosti pana Peška je rekonstrukce původního Království hraček v plném proudu a nový majitel Stárek bude mít plné ruce práce. Nyklová si všimne jeho rozladěnosti, bude se tím velice trápit a pátrat po příčině. Když se pak shodou náhod dozví, že zapomněli na Stárkovo životní jubileum, bude mít jasno. Odtud jistě pramení Mílova špatná nálada a tohle bude třeba napravit...

Zpět