pondělí 9.3.2009 (1231, 1232)

14.08.2009 21:15

Jak se dalo očekávat, způsobí Zuzanino přiznání ve Stárkově podniku skutečné pozdvižení. Nyklová s Růžou se budou hroutit ze strachu, že by mohli být nakaženi všichni, kdo se na Zuzanu jen podívali. Samozřejmě zejména ony dvě. Nic nepomohou lékařská dobrozdání, která předloží Hrihorij Stárkovi, aby dokázal, že Zuzana své okolí na zdraví vůbec neohrožuje. Stárek bude trvat na Zuzanině odchodu z práce i z ubytovny. Zdůvodní to především obavou, že pokud by se tak závažnou informaci dozvěděli zákazníci, přestali by jeho podnik vyhledávat. Zuzaně zbudou jen oči pro pláč...
Advokátce Elen Mrázové se podařilo zjistit, kdo zapsal pana Peška do seznamu spolupracovníků Státní bezpečnosti. Odmítne mu ale poslytnout jeho adresu. Jednak tuší, že by si na něj Pešek tvrdě došlápl, a také bude nejprve potřeba, aby tomuto zlotřilci jeho čin dokázali. I když se to Peškovi nebude pranic líbit, bude muset opět čekat...
Způsob psychického nátlaku, který nyní zvolil Vladimír Kukačka, je další z možností, jak deptat oběť stalkingu neboli nebezpečného pronásledování. Kukačkovi, který zná dobře Jitčinu povahu, bude jasné, že jeho náhlé zmizení vyvolá strach a výčitky svědomí. Vše bude ale jen součástí jeho dlouhobého, promyšleného a hlavně šíleného plánu...

Zpět