Psycholog bude spolupracovat s webem ulice.nova.cz

24.09.2008 19:13

Kuba

https://static.markiza.sk/a501/image/file/5/0087/8mk99IZ7.jpg

V Ulici se řeší spousta problémů a to i psychologických, za zmíňku uričtě stojí třeba situace kolem malé Emy, která je na tom psychicky hodně špatně, nebo problémy Jitky Farské a Oldy Farského. Psycholožka v rozhovoru pro oficiální web Ulice prozrazuje i to, že někteří klienti za ní chodí s problémy, jaké mají podobné postavy v Ulici.  Tento rozhovor najdete také u nás v podsekci Z tisku.

Na webu ulice.nova.cz bude psycholožka PhDr. Hana Sotáková řešit také problémy, které se vyskytují v Ulici. Pvrní téma, které si paní doktorka vybrala je onemocnění Václava Krále - Alzheimerova choroba, toto téma bude řešit už zítra na ulice.nova.cz takže se určitě podívejte.

Kdo je PhDr. Hana Sotáková? Přečtěte si malý životopis.
Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě v Praze. Už během studií pracovala v Oddělení kruh Střediska pro mládež Klíčov, kde se zabývala problematikou dětí s problémy v učení a chování. Posléze se práci s dětmi i dospívajícími věnovala v rámci občanského sdružení Prev-centrum, zaměřeného na problematiku drogové prevence a poradenství v oblasti drogových závislostí. Po absolvování školy nastoupila jako psycholog do internátního zařízení pro děti a dospělé s autismem. V rámci zařízení měla také poradnu pro učitele i rodiny dětí s autismem. Poté byla zaměstnána tři roky jako školní psycholog na základní škole. Zde se zabývala individuální i skupinovou prací s dětmi a poradenstvím pro rodiny. Jako externí konzultant pracovala také pro občanská sdružení a ústavy sociální péče pro lidi se speciálními potřebami. V současné době působí na katedře pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty UK. Žije v Praze, s partnerem vychovává dvě děti.

Zpět