1. kolo

První kolo naší prázdninové soutěže je za námi. Docela mě překvapilo, že se vás zapojilo do sotuěže poměrně hodně. A zapojili se nejen fanclubáci, ale i ti, kteří ve fanclubu nejsou. Všichni samozřejmě jste zařazeni do slosování o ceny a fanclubáci navíc dostali body.
V prvním kole jsem vám dokonce dal malou nápovědu, ale museli jste na ni sami přijít, někdo na ni přišel někdo zase ne. O jakou nápovědu šlo? Všechny kódy, které jste k sobě měly spojit začínali stejným číslem. Takže každá dvojice měla své číslo. Ve druhém kole už samozřejmě tato nápovědu nebude a všechni dílky mají jiné číslo.
Kódy prvního kola:

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+