Nesem Vám noviny

Půjdem spolu do Betléma

Jak jsi krásné neviňátko

Veselé vánoční hody

Slyšte, slyšte pastuškové

Hej, Vánoce, dlouhý noce

Koleda, koleda Štěpána

Štěstí, zdraví, pokoj statý

Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji

Já bych rád k Betlému

Štědrý večer nastal

Tichá noc

Narodil se Kristus Pán

Pásli ovce valaši

Veselé vánoční hody

Já bych rád k Betlému